Hỏi về quy định dự trữ bắt buộc

Bạn cho mình hỏi chính xác các quy định của nhà nước Việt Nam về tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng được không? Thanks!
 |  Xem: 2.921  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/01/2009 - 21:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2003: Tại khoản 5 Điều 9 Luật quy định: Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Tại Điều 20 Luật quy định tiếp: 1. NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi với mức từ 0% đến 20% tổng số dư tiền gửi tại mỗi tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ...

Theo quy định trên thì NHNN là cơ quan có thẩm quyền quy địnhcụ thể về tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Văn bản pháp luật hiện tại đang có hiệu lực được NHNN ban hành quy định về vấn đề này là QĐ 1141/QĐ-NHNN được ban hành ngày 28/05/2007. Theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng VND đối với ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính tăng từ 5% lên 10%; riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tỷ lệ trên là 8% tính trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Đối với tiền gửi VND kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng tăng từ 2% lên 4%. Đối với tiền gửi ngoại tệ kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 8% lên 10%; với kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng tăng từ 2% lên 4%. (Theo http://vietnamnet.vn/kinhte/taichinh/2007/06/710641/). Cụ thể, chị có thể tìm và tham khảo văn bản trên.
Ngày gửi: 05/01/2009 - 21:44
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Biển ốp nhôm
Liên hệ gian hàng...