Hỏi về cách tính chỉ số sử dụng vốn bình quân (WACC)

Công ty tôi có dự án đầu tư 1000 tỷ. Vốn vay ngân hàng 60% (=600 tỷ). Vốn cổ đông đóng góp: 30% (=300 tỷ). Vốn từ quỹ lợi nhuận và phát triển của công ty: 10% (=100 tỷ).

Xin cho hỏi chi phí sử dụng vốn bình quân là bao nhiêu? Biết lãi suất vốn vay là 12%/năm, cổ tức 18%.
 |  Xem: 4.411  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/01/2009 - 22:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo lý thuyết thì chi phí sử dụng vốn ở đây là cái giá mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng nguồn tài trợ cho các dự án đầu tư mới, là cầu nối quan trọng giữa các quyết định đầu tư dài hạn của một doanh nghiệp, là cơ sở để lựa chọn dự án đầu tư nào sẽ làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp.

Như vậy khi chúng ta tính chi phí sử dụng vốn bình quân thì ta phải lấy chi phí của các nguồn tài trợ dài hạn mà doanh nghiệp đang sử dụng hay nói cách khác nguồn vốn vay ở đây phải là nguồn vốn vay dài hạn bạn có thể hiểu một cách đơn giản là bạn muốn tiến hành đầu tư vào một dự án thì nguồn vốn đầu tư của bạn phải lấy từ nguồn tài trợ dài hạn, như vậy để chính xác khi so sánh, việc tính chi phí sử dụng vốn bạn phải lấy từ nguồn tài trợ dài hạn.

Tại sao lại sử dụng giá trị thị trường để tính chi phí sử dụng vốn mà không dùng giá trị sổ sách?

Việc sử dụng giá trị thị trường để tính chi phí sử dụng vốn là vì việc dùng giá thị trường việc tính toán của bạn chính xác hơn, bởi vì thực tế thị trường luôn thay đổi.

Ví dụ cấu trúc vốn của bạn hiện hữu là Nợ: 10 triệu (tỷ trọng 1/4) và vốn cổ phần 30triệu = 3.000cổ phiếu x Po=10.000đồng (tỷ trọng 3/4) nhưng hôm sau giá cổ phiếu của bạn lên 11.000 như vậy nếu tính theo giá tri sổ sách thì WACC của bạn không thay đổi, nhưng tính theo giá trị thì trường thì WACC của bạn thay đổi rồi đó (giả thiết chi phí các nguồn tài trợ không thay đổi).
Ngày gửi: 14/01/2009 - 22:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...