Doanh nghiệp khác công ty ở chỗ nào?

 |  Xem: 4.112  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/04/2009 - 14:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Công ty là hình thức kinh doanh chỉ chiệu trách nhiệm trên phần vốn điều lệ đã đăng ký kinh doanh, còn doanh nghiệp tư nhân là chiệu trách nhiệm hoàn toàn về việc kinh doanh của doanh nghiệp. Thường người ta lựa chọn loại hình Doanh nghiệp tư nhân cho các dịch vụ như: Nhà hàng khách sạn, vàng bạc đá quí.... thuế sẽ dễ chịu hơn nhiều so với loại hình công ty nhưng có 1 điểm bất lợi chết người là lỡ may làm ăn thua lỗ , phá sản thì coi như tiêu, sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản mình của đang sở hữu phát mãi để khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp là cá nhân làm chủ. Công ty là tổ chức làm chủ.
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Như vậy, doanh nghiệp là danh từ chung của các tổ chức kinh tế có đủ các điều kiện như trên, còn công ty là chỉ một loại hình doanh nghiệp cụ thể của doanh nghiệp đó.
Ngày gửi: 21/04/2009 - 15:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập doanh nghiệp Hong Duc & Partners
Liên hệ gian hàng...
Ancom Thành lập Doanh nghiệp trọn gói
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)