Các phương pháp tính giá thành trong kế toán tài chính?

 |  Xem: 46.583  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/04/2009 - 13:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thông thường có 4 phương pháp:
- FIFO (first in first out): nhập trước xuất trước, nghĩa là hàng hóa, vật tư nhập vào kho trước, khi xuất thì giá xuất kho sẽ là giá của lần nhập kho trước
- LIFO: (last in first out); nhập sau xuất trước, nghĩa là hàng hóa, vật tư nhập vào kho sau, khi xuất thì giá xuất kho sẽ là giá của lần nhập kho sau cùng.
- Đơn giá thực tế đích danh: nghĩa là giá xuất như thế nào là do sự chỉ định của phòng kế toán
- Đơn giá bình quân: bao gồm bình quân cả kỳ và bình liên hoàn
+ Bình quân cả kỳ: giá nhập hay xuât sẽ tính = cách lấy tổng giá trị trong tháng chia cho tổng số lượng
+ Bình quân liên hoàn (hay còn gọi là bình quân gia quyền): sau mỗi lần nhập hay xuất thì phải tính lại đơn giá
Bạn có thể tìm hiểu rõ ràng và chi tiết hơn trong các sách kế toán tài chính, trong đó sẽ hướng dẫn bạn cách tính, bởi vì cùng một số liệu nhưng với 4 phương pháp khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau
Ngày gửi: 28/04/2009 - 13:49
thằng nào trả lời ngu vãi....

Đó là mấy phương pháp xác định giá xuất kho.
Còn về phương pháp tính giá thành gồm các phương pháp chính sau:
+ Phương pháp trực tiếp
+ Phương pháp tỷ lệ
+ Phương pháp hệ số
+ Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
+ Phương pháp tổng cộng chi phí
+ Phương pháp theo đơn đặt hàng
+ phương pháp tổng hợp
................

Mua sách kế toán về mà đọc đi......
Ngày gửi: 08/08/2009 - 19:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ kế toán Hong Duc & Partners
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)