Tứ giác ABCD có O là giao điểm 2 đường chéo và diện tích tg AOB=4,diện tích tg COD=9.Tìm GTNN của diện tích tứ giác ABCD

2/ Cho tam giác ABC nhọn , các đường cao AD và BE cắt nhau tại H, trung tuyến AM , G là trọng tâm của tam giác , HG // BC.

 

CMR: Tan góc B x Tan góc C = 3
3/ CHo a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = a/(b+c-a) + b/(a+c-b) + c/(a+b-c)
4/ Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. CMR: 1/(AH^2)=1/(AB^2)+1/(AC^2)
5/ Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 1/3 AC. Trên AC lấy điểm Q sao cho CQ = AB. CMR: Góc AQB + góc ACQ = 45 độ
6/ Cho tứ giác ABCD, góc B bằng 90 độ, tia phân giác góc C và góc D cắt nhau tại I sao cho góc I bằng 105 độ.Góc A=? độ
7/ Cho tam giác ABC có góc C=120, góc B = 45. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho DC=2BC, tính góc ADB
 |  Xem: 1.238  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/02/2013 - 11:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn

Bạn tham khảo bài này nha:

tứ giác ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, AB= 6cm, OA=8m,OB=4cm, OD=6cm. Kẻ AH vuông góc với BD. Tính độ dài AD


Kẻ AHBD(HBD)

Theo định lí Pytago trong các △ vuông ABH(Hˆ=90o)và △AOH(Hˆ=90o)

AH2+BH2=AB2=36(1)AH2+OH2=OA2=64AH2+(OB+BH)2=64oAH2+BH2+8.BH+16=64AH2+BH2+8.BH=48(2)

Từ (1) và (2) 8.BH=12BH=1,5

Thay BH=1,5 vào (1) ta có AH2+1,52=36AH2=33,75

Xét △ vuông ADH(Hˆ=90o). Theo định lí Pytago ta có

AD2=AH2+DH2=33,75+(1,5+4+6)2=33,75+132,25=166AD=166

Vậy AD=166 cm

Ngày gửi: 22/02/2013 - 14:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn để máy tính 1,2m x 0.6m làm từ chất liệu ván MFC màu 208
Liên hệ gian hàng...
Bàn học 1m làm từ ván MFC cao cấp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)