Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và thay đổi cơ cấu dân số nước ta ?

 |  Xem: 2.959  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/03/2013 - 10:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Giảm tỉ lệ gia tăng dân số:
- Ổn định số dân
- Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn
- Thất nghiệp giảm
- Hạn chế ô nhiễm môi trường
- An ninh chặt hơn

Thay đổi cơ cấu kinh tế:
- Chuyển dần sang dịch vụ
- Tăng nhanh kinh tế nước nhà
- Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn
- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Ngày gửi: 06/03/2013 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.