Có video dạy chữ tiếng trung dành cho người mới học không?

 |  Xem: 560  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/05/2012 - 09:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

học viết chữ hán:

các bạn yêu thích tiếng trung có thể tập học viết chữ hán theo link dowload dưới đây:


http://tiengtrungvuive.com/index.php/web-links/tai-li-u-m-r-ng/tai-li-u-h-c-ch

Chúc các bạn học tốt tiếng trung!

Ngày gửi: 31/05/2012 - 09:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(9 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(6 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)