Có video dạy chữ tiếng trung dành cho người mới học không?

 |  Xem: 564  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/05/2012 - 09:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

học viết chữ hán:

các bạn yêu thích tiếng trung có thể tập học viết chữ hán theo link dowload dưới đây:


http://tiengtrungvuive.com/index.php/web-links/tai-li-u-m-r-ng/tai-li-u-h-c-ch

Chúc các bạn học tốt tiếng trung!

Ngày gửi: 31/05/2012 - 09:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.