Cụm danh từ trong tiếng anh

   - Cụm danh từ là một tổ hợp từ do danh từ kết hợp với một số từ ngữ phụ thuộc tạo thành, các thành phần phụ đó có thể là từ hạn định (some, the, a, an, this, these,…); sở hữu; tính từ; cụm giới từ; mệnh đề… Cụm danh từ có thể bắt đầu bằng các thành phần phụ này, nhưng không bao giờ bắt đầu bằng một giới từ.

      - Trong một câu, cụm danh từ giữ chức năng như một danh từ, có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, sở hữu, tân ngữ của giới từ.

      - Xét về nghĩa: nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của một danh từ.

      - Số lượng phụ ngữ càng tăng, càng phức tạp thì nghĩa của cụm danh từ càng đầy đủ hơn.

 |  Xem: 287  |  Trả lời: 0
Ngày gửi: 10/06/2013 - 14:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (0)

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tiếng anh thiếu nhi
1.500.000 VNĐ