Điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin - HV Bưu chính Viễn thông năm 2008 là bao nhiêu?

Cho em hỏi, điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin - HV Bưu chính Viễn thông năm 2008 là bao nhiêu? Em có xem điểm chuẩn trên mạng thì được biết là 16,5 điểm. Vậy đây có phải là điểm chuẩn ngành không?
 |  Xem: 1.118  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/05/2009 - 13:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Trường HV Bưu chính viễn thông lấy điểm chuẩn theo ngành. Ứng với mỗi ngành thì trường sẽ đưa ra mức điểm chuẩn cụ thể.

Điểm chuẩn ngành CNTT năm 2008 của trường cụ thể như sau:

- Cơ sở phía Bắc: Điểm chuẩn NV1 hệ ngân sách: 22,5 điểm; hệ ngoài Ngân sách: 17.0 điểm. Điểm chuẩn NV2 hệ ngoài ngân sách: 19,5 điểm.

- Cơ sở phía Nam: Điểm chuẩn NV1 hệ ngân sách: 18,5 điểm; hệ ngoài Ngân sách: 16.0 điểm. Điểm chuẩn NV2 hệ ngoài ngân sách: 16.0 điểm.
Ngày gửi: 14/05/2009 - 13:37
Ngày gửi: 18/07/2009 - 11:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cẩm nang pháp luật về bưu chính viễn thông & công nghệ thông tin
Liên hệ gian hàng...
Luật công nghệ thông tin
Liên hệ gian hàng...
Luật công nghệ thông tin
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)