Năm 2009 thí sinh thuộc khu vực 2 được cộng bao nhiêu điểm ạ?

Năm 2009 thí sinh thuộc khu vực 2 được cộng bao nhiêu điểm ạ?
 |  Xem: 4.284  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 16:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ở khu vực 2- nông thôn em sẽ được cộng 1 điểm vào tổng điểm thi.
Ngày gửi: 21/05/2009 - 09:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.