Năm 2009 thí sinh thuộc khu vực 2 được cộng bao nhiêu điểm ạ?

Năm 2009 thí sinh thuộc khu vực 2 được cộng bao nhiêu điểm ạ?
 |  Xem: 4.294  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2009 - 16:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ở khu vực 2- nông thôn em sẽ được cộng 1 điểm vào tổng điểm thi.
Ngày gửi: 21/05/2009 - 09:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)