Ai có thể giúp tôi điều chế andehit axetic từ etilen với chỉ với 1 quá trình (1 phương trình)!!!!

 |  Xem: 1.794  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/07/2009 - 16:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

2CH2=CH2 + O2 --> 2CH3COOH
Ngày gửi: 08/07/2009 - 16:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tôi là ai?
Liên hệ gian hàng...
Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)