Ai có thể giúp tôi điều chế andehit axetic từ etilen với chỉ với 1 quá trình (1 phương trình)!!!!

 |  Xem: 1.525  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/07/2009 - 16:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

2CH2=CH2 + O2 --> 2CH3COOH
Ngày gửi: 08/07/2009 - 16:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tôi là ai?
Liên hệ gian hàng...
Lập trình gia công khuôn nâng cao với Mastercam 10 & 12
Liên hệ gian hàng...