Cho mình hỏi điểm chuẩn đại học có tính điểm ưu tiên khu vực?

 |  Xem: 650  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/08/2009 - 19:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Điểm Theo quy chế tuyển sinh thì điểm ưu tiên khu vực được tính theo nơi cư trú của trường THPT mà thí sinh học. Chính vì thế khi nhập dữ liệu tuyển sinh vào máy tính, phần mềm quản lý sẽ tự động xác nhận em thuộc ưu tiên khu vực nào. Do đó dù em có điền sai thì khi nhập vào máy tính vẫn quy là đúng.

Còn điểm chuẩn công bố thì là điểm chuẩn khu vực 3 em. Nếu em cộng điểm thi + điểm ưu tiên khu vực đủ điểm = khu vực 3 thì em đỗ. Chúc em may mắn!
Ngày gửi: 04/08/2009 - 11:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)