Học phí trường Đại Học Thành Đô năm ngoái với năm nay la bao nhiêu ạ??júp mình với

Học phí trường Đại Học Thành Đô năm ngoái với năm nay la bao nhiêu ạ?? và giới thiệu cho mình bik wa về cái trường đó với ạ.??júp mình với. Thx All
 |  Xem: 9.775  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/08/2009 - 22:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Mức học phí hàng tháng là: 400.000đ/tháng
- Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website của trường theo địa chỉ: http://www.thanhdo.edu.vn
Ngày gửi: 21/08/2009 - 16:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)