ĐH Mở TPHCM năm 2009 là trường công lập hay dân lập?

Theo em biết thì ĐH Mở TPHCM lúc trước là ĐH Bán công, nhưng nghe mọi người nói bây giờ đã lên công lập có đúng hay không? Và mình có đứa em năm nay thi tuyển sinh ĐH nhưng điểm khối A chỉ có 16 điểm thôi, với điểm đó có thể nộp vào trường ĐH Mở hay Marketing được không?
 |  Xem: 5.599  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/08/2009 - 13:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo Quyết định 146/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang loại hình trường đại học công lập để thực hiện nhiệm vụ giáo dục từ xa.

Theo Ban tư vấn thì với mức điểm trên em hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển NV2 vào trường ĐH Mở TPHCM hoặc ĐH Tài chính-Marketing. Theo phán đoán của Ban tư vấn thì mức điểm chuẩn NV2 đối với các trường này sẽ không có nhiều biến động so với điểm sàn xét tuyển, đặc biệt là khối A.
Ngày gửi: 27/08/2009 - 13:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.