Em muốn thi vào ngành sư phạm tiểu học thi khối gì?

Ngành du lịch thi khối nào, có cần ngoại ngữ không, điểm chuẩn bao nhiêu?
 |  Xem: 14.162  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/01/2010 - 09:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tùy từng trường, ngành Giáo dục tiểu học hiện thi tuyển nhiều khối nhưng phần lớn tuyển ba khối A, C và B. ĐH Phú Yên năm nay tuyển cả bốn khối vào ngành này. Điểm trúng tuyển tùy thuộc vào điểm sàn từng khối thi (do bộ quyết định), ở các trường địa phương điểm chẩn khoảng điểm sàn

Ngành du lịch đào tạo cử nhân du lịch (hướng dẫn viên, tổ chức kinh doanh du lịch…). Ngành này cần kỹ năng tiếng Anh, số giờ học tiếng Anh rất nhiều, đầu ra đạt khoảng 400 điểm TOEFL.
Ngày gửi: 28/01/2010 - 09:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)