Em thích học ngành quản trị nhân lực. Ngành này ra trường có thể làm những việc gì, ở đâu?

Có thể học cùng lúc hai trường ĐH ?
 |  Xem: 5.269  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/03/2010 - 21:31  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành này đào tạo các kiến thức liên quan đến hệ thống các văn bản pháp luật lĩnh vực lao động, hành chính; hợp đồng lao động; chế độ bảo hiểm; quy trình đánh giá nhân lực, quản trị nhân sự, tuyển dụng vào đào tạo nhân lực, các nguyên lý quản trị kinh tế…

Tốt nghiệp ngành này có thể làm ở bộ phận hành chính, nhân sự, tiền lương ở các đơn vị. Ngoài ra, có thể làm chuyên viên tuyển dụng, tư vấn nhân sự hoặc bộ phận đào tạo, phát triển nhân sự…

Thực tế đào tạo ở các trường ĐH cho thấy một SV rất khó có thể học tốt cùng lúc ở cả hai trường ĐH chính quy. Bạn sẽ không thể thu xếp thời khóa biểu để học đầy đủ ở cả hai trường. Có thể bạn sẽ phải bỏ rất nhiều giờ học ở cả hai trường, không thể đạt hiệu quả cao cả hai bên.

Tốt nhất ở năm đầu tiên bạn nên tập trung học tốt ở một trường ĐH. Nếu học lực bạn thuộc diện giỏi, xuất sắc hãy tính đến phương án học thêm một trường nữa.
Ngày gửi: 14/03/2010 - 21:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thực hành kỹ năng quản trị nguồn nhân lực
Liên hệ gian hàng...