Chế độ miễn giảm học phí cho học sinh dân tộc thiểu số là tùy thuộc vào trường hay do Nhà nước quy định?

Em là người dân tộc Kơ Ho, hộ khẩu của em ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
 |  Xem: 622  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2010 - 13:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chế độ miễn giảm học phí được quy định chung cho tất cả các trường. Tuy nhiên việc xác định đối tượng được miễn giảm không căn cứ bạn thuộc dân tộc nào mà căn cứ vào khu vực bạn sinh sống có phải thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã vùng cao, miền núi hay không. Bạn có thể hỏi trực tiếp vấn đề này tại UBND xã.
Ngày gửi: 18/03/2010 - 13:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)