Em thi không đủ điểm đỗ đại học của trường ĐH Ngoại thương thì lúc đấy trường mới xét tuyển xuống hệ cao đẳng đúng không?

Vì Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội) không tổ chức thi cao đẳng nên Nếu em muốn học hệ Cao Đẳng của ĐH Ngoại thương thì em phải thi đại học xét tuyển theo lịch chung của Bộ để xét tuyển. Giả sử em thi không đủ điểm đỗ đại học của trường thì lúc đấy trường mới xét tuyển xuống hệ cao đẳng đúng không? Lúc đăng kí hồ sơ xét tuyển cao đẳng thì em vẫn phải kèm theo bản phô tô số 1 mặt trước, Mục 2 không ghi mã ngành, mục 3 ghi đầy đủ đúng không?

 |  Xem: 801  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/04/2010 - 18:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu em không xác định NV1 của em là hệ CĐ của Trường ĐH Ngoại thương mà xác định dự thi vào hệ ĐH nếu bị trượt thì xét xuống hệ CĐ thì cách làm hồ sơ của em là sai lầm rất nghiêm trọng.

Em chỉ cần nhớ kỹ điều này: Nếu muốn đăng ký NV1 vào các trường có tổ chức thi thì chỉ ghi mục 2 và bỏ trống hoàn toàn mục 3.

Quay lại trường hợp cụ thể của em: Em hãy làm hồ sơ ĐKDT vào hệ ĐH của Trường ĐH Ngoại thương (nhớ bỏ trống mục 3 hoàn toàn vì hệ ĐH có tổ chức thi tuyển). Sau khi trượt NV1 hệ ĐH thì muốn được học hệ CĐ em phải làm hồ sơ xét tuyển NV2 vào hệ này.

Ngày gửi: 09/04/2010 - 18:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)