Dự đoán đề thi đại học khối D môn văn năm 2011?

 |  Xem: 2.748  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/07/2011 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

câu 1 : ý nghĩa tựa đề và những sáng tạo của Lưu Quang Vũ trong vở kịch Hồn TB da hàng thịt.

câu 3a : Từ ấy, bài ca giác ngô lí tưởng.

Câu 3b : Chất sử thi trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Ngày gửi: 06/07/2011 - 23:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.