Tư vấn cho em về ngành xây dựng đường sắt - metro của Trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM năm 2009?

Nếu em học ngành xây dựng đường sắt - metro của Trường ĐH giao thông vận tải TP.HCM thì sau này ra trường em sẽ làm gì và làm việc ở đâu? Cho em biết điểm chuẩn của ngành này các năm qua?
 |  Xem: 1.965  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2009 - 14:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành xây dựng đường sắt - metro (mã ngành 120) là ngành mới tuyển sinh năm 2008 của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Năm ngoái điểm chuẩn ngành này là 15, năm nay có chỉ tiêu là 70.

Sau khi sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, sản xuất và quản lý nhà nước liên quan đến chuyên môn, có khả năng khảo sát thiết kế, quản lý và tổ chức thi công, phân tích đánh giá dự án đầu tư, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng đường sắt và metro.
Ngày gửi: 18/02/2009 - 14:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.