Cho em biết khối S thi những môn nào và thi ngày mấy, có thi cùng khối B, C, D năm 2009 không?

Cho em biết khối S thi những môn nào và thi ngày mấy, có thi cùng khối B, C, D không? Em thuộc diện ưu tiên 2 và khu vực 1, khi em dự thi ĐH, CĐ thì em được cộng bao nhiêu điểm?
 |  Xem: 10.165  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/02/2009 - 14:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khối S thi văn và hai môn năng khiếu điện ảnh. Khối S thì cùng đợt với khối B, C, D (đợt 2) ngày 9 và 10-7; còn hệ CĐ sẽ thi từ 15 và 16-7 (hệ CĐ thi cùng đợt các khối A, B, C, D).

Theo quy chế, hiện tại không còn tính ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú mà tính theo thời gian thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Do đó, nếu bạn thuộc ưu tiên khu vực 1, nhóm đối tượng ưu tiên 2 thì theo khung điểm ưu tiên sẽ được giảm 2,5 điểm so với các thí sinh thuộc khu vực 3 và không được ưu tiên đối tượng. Nghĩa là điểm chuẩn là 18 điểm thì bạn chỉ cần đạt 15,5 điểm là trúng tuyển.
Ngày gửi: 18/02/2009 - 14:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)