Em thuộc đối tượng ưu tiên khu vực 1 (tỉnh Hà Nam), đối tượng 06. Em sẽ được giảm so với khu vực 3 là bao nhiêu điểm?

Em thuộc đối tượng ưu tiên khu vực 1 (tỉnh Hà Nam), đối tượng 06. Em sẽ được giảm so với khu vực 3 là bao nhiêu điểm? Giả sử điểm chuẩn khu vực 3 trúng tuyển là 18 thì em cần bao nhiêu điểm để trúng tuyển? Quy chế ưu tiên mới nhất của tuyển sinh 2009 do Bộ GD-ĐT như thế nào?
 |  Xem: 1.870  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2009 - 11:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Theo quy chế tuyển sinh, ưu tiên khu vực được căn cứ theo nơi học bậc THPT lâu nhất và nơi dự thi tốt nghiệp THPT (qui định về khu vực ưu tiên được ghi rất chi tiết trong phần cuối của quyển "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009"). Khung điểm ưu tiên cơ bản cũng quy định khoảng cách ưu tiên giữa các khu vực liền kề là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 điểm.

Em thuộc ưu tiên khu vực 1, đối tượng 6 (nhóm ưu tiên 2) thì theo khung điểm ưu tiên sẽ được giảm 2,5 điểm so với các thí sinh thuộc khu vực 3 và không được ưu tiên đối tượng. Điểm trúng tuyển được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng là điểm trúng tuyển dành cho các thí sinh thuộc KV3 và không có ưu tiên đối tượng. Ví dụ như điểm trúng tuyển của ngành mà em đã ĐKDT là 18 thì em chỉ cần 15,5 điểm là đủ để được xét trúng tuyển vào ngành này.
Ngày gửi: 19/02/2009 - 11:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)