Ngành khoa học môi trường của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ra làm gì và làm ở đâu?

Ngành khoa học môi trường của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ra làm gì và làm ở đâu? Năm trước điểm chuẩn của ngành là bao nhiêu? Ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM học những gì, học xong ra làm gì, ở đâu và có dễ kiếm việc làm không.?
 |  Xem: 8.252  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/02/2009 - 17:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cử nhân ngành khoa học môi trường có thể làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, công ty xử lý chất thải; các công ty cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản; các nhà máy công nghiệp, các cơ quan qui hoạch, khai thác khoáng sản; ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các sở khoa học và công nghệ; các cơ quan quản lý môi trường: Trung tâm Bảo vệ môi trường, phòng quản lý môi trường ở các cấp chính quyền; Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, viện ... Điểm chuẩn 2008: A: 16 điểm, B: 22 điểm.

Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: hoạt động trên các lĩnh vực y dược (bệnh: chẩn đoán, cơ chế; thuốc; vắc xin), môi trường (xử lý môi trường, phát triển bền vững), nông - lâm - ngư (giống, bệnh, chất lượng), Kinh doanh, chính sách kinh doanh về côn nghệ sinh học. Có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, hoặc có thể công tác tại các Viện Kiểm nghiệm, Viện Nghiên cứu, các cơ quan Y tế, các Viện nghiên cứu Y Dược, Viện Công nghệ Sau thu hoạch, các công ty chế biến thực phẩm, nông lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi sinh.
Ngày gửi: 19/02/2009 - 17:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)