Hiện xã hội đang thiếu nhân lực ở ngành nào và trường nào có đào tạo các ngành đó?

Hiện xã hội đang thiếu nhân lực ở ngành nào và trường nào có đào tạo các ngành đó?
 |  Xem: 5.817  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2009 - 09:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

10 nhóm ngành đang thu hút lao động (qua điều tra thông tin tuyển dụng) là kinh tế - quản trị kinh doanh 34,6%, tài chính - kế toán - ngân hàng 19,3%, cơ khí 4,9%, công nghệ thông tin 4,1%, ngoại thương 3,6%, điện - điện tử 3,5%, y dược 3,2%, xây dựng 3%, tiếng Anh 3%, điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin 3%.
Ngày gửi: 02/03/2009 - 09:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cuộc chiến sự nghiệp (10 nguyên tắc để tạo dựng và bảo vệ thành công thương hiệu cá nhân)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)