Hiện xã hội đang thiếu nhân lực ở ngành nào và trường nào có đào tạo các ngành đó?

Hiện xã hội đang thiếu nhân lực ở ngành nào và trường nào có đào tạo các ngành đó?
 |  Xem: 5.771  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2009 - 09:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

10 nhóm ngành đang thu hút lao động (qua điều tra thông tin tuyển dụng) là kinh tế - quản trị kinh doanh 34,6%, tài chính - kế toán - ngân hàng 19,3%, cơ khí 4,9%, công nghệ thông tin 4,1%, ngoại thương 3,6%, điện - điện tử 3,5%, y dược 3,2%, xây dựng 3%, tiếng Anh 3%, điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin 3%.
Ngày gửi: 02/03/2009 - 09:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.