Ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2009 có được học công nghệ sinh học nano không?

Em muốn học chuyên ngành liên quan đến công nghệ nano thì phải học ngành nào, trường nào của ĐH Quốc gia TP.HCM? Ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có được học công nghệ sinh học nano không?
 |  Xem: 2.234  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Công nghệ nano nghiên cứu các đối tượng có kích thước cỡ nano, liên quan đến nhiều ngành khoa học - kỹ thuật hiện đại. Các ngành vật lý, khoa học vật liệu, hóa học, sinh học, điện tử (vi điện tử)... của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đều có chuyên ngành nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này. Trong ĐH Quốc gia TP.HCM có phòng thí nghiệm công nghệ nano hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiên cứu này. Ngành sinh học và công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) có quan tâm, nghiên cứu công nghệ nano, đặc biệt là lĩnh vực sinh học phân tử.
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)