Cho em hỏi ngành luật thương mại quốc tế?

Em muốn dự thi vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2009. Cho em hỏi nếu học ngành luật thương mại quốc (TMQT) tế thì sau khi ra trường sẽ được làm những công việc chuyên môn nào? Cơ hội việc làm sẽ như thế nào? Ngoài ra khi học ngành kinh tế và quản lý công thì sẽ được học những gì, ra trường sẽ làm những gì?
 |  Xem: 3.927  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đối với ngành luật thương mại quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại các tòa án, viện kiểm sát, UBND các cấp (phụ trách mảng luật), cơ quan tư pháp, văn phòng tư vấn luật ... Đặc biệt trong những cơ quan, tổ chức trên nhiệm vụ của em là đảm trách mảng giao dịch quốc tế, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan ngoại thương, xuất nhập khẩu... Trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên WTO thì việc có những chuyên gia vững vàng trong vấn đề luật thương mại quốc tế là điều cần thiết hiện nay, vì vậy cơ hội tìm việc khá tốt.

Đối với ngành kinh tế và quản lý công, sinh viên được trang bị những kiến thức về cách hoạch định chính sách, dự báo kinh tế, lập và thẩm định dự án công, phát triển xã hội... Sinh viên ngành kinh tế và quản lý công ra trường có thể đảm nhiệm các công việc ở các UBND các cấp (phòng kinh tế), các viện nghiên cứu kinh tế, và cả ở các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân.
Ngày gửi: 02/03/2009 - 10:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Trung Quốc Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO
Liên hệ gian hàng...
Những bài học doanh thương quốc tế
Liên hệ gian hàng...
Tiếng Anh Trong Giao Dịch Kinh Tế Thương Mại -Tập 1 (Học Kèm 1 Đĩa CD)
Liên hệ gian hàng...