Ngành khoa học môi trường ra trường có dễ kiếm việc làm không?

Ngành khoa học môi trường ra trường có dễ kiếm việc làm không? Chỉ tiêu của ngành này là bao nhiêu?
 |  Xem: 11.543  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 12/03/2009 - 15:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ngành khoa học môi trường (mã ngành 300) tuyển sinh khối A-B (điểm chuẩn 2008 A: 14 - B: 17),chỉ tiêu năm 2009: 100.

Ngành này có thời gian đào tạo 4,5 năm cấp bằng kỹ sư khoa học môi trường. Kỹ sư khoa học môi trường có thể làm việc với tư cách chuyên gia tư vấn, điều tra về môi trường, để từ đó thiết kế kế hoạch cải tạo môi trường đang ô nhiễm, bảo vệ môi trường chưa ô nhiễm, phát triển hệ sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, nguồn nước, đất và các nguồn tài nguyên... ở các đơn vị bảo vệ môi trường của chính phủ, cơ quan nghiên cứu, các trung tâm môi trường học, các Sở Khoa học công nghệ và môi trường.

Theo nhu cầu các doanh nghiệp hiện nay, ngành này đang rất thiếu nhân lực. Thực tế, nhiều sinh viên đã được các doanh nghiệp nhận vào làm việc ngay từ năm cuối và tất cả các sinh viên ra trường đều có việc làm với mức lương cao.
Ngày gửi: 12/03/2009 - 15:30

Các ngành môi trường học vừa khó, sau này khó kiếm việc làm, nó toàn tuyển con ông cháu cha, đéo quen biết nằm mơ mới có việc làm, nếu có thì toàn làm chức thấp như công nhân., tụi con ông cháu cha làm cũng vậy, con thủ tướng thời may làm chức cao.

Ngày gửi: 06/09/2013 - 16:53
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thuật số thần bí thiên nhân cảm ứng - Chiêm đoán thuật số phong thủy nhân tướng học những ngành khoa học thần bí
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)