Ngành phát triển nông thôn của Trường ĐH Cần Thơ đào tạo những gì?

Ngành phát triển nông thôn của Trường ĐH Cần Thơ đào tạo những gì? Sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở đâu?
 |  Xem: 4.224  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/03/2009 - 10:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ngành phát triển nông thôn đào tạo kỹ sư chuyên ngành phát triển nông thôn có kiến thức đủ rộng (kỹ thuật, kinh tế, xã hội...) có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách, phán đoán được tình hình phát triển nông thôn để thực hiện các hoạt động kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn, đảm bảo duy trì và phát triển bền vững đời sống văn hóa nông thôn của vùng ĐBSCL.
Khối thi tuyển sinh: Khối A (toán, lý, hóa), khối B (sinh, toán, hóa). Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ). Tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phát triển nông thôn có khả năng làm việc ở các sở, ban, ngành các tỉnh (thành phố); các tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, nghiên cứu thị trường, điều hành sản xuất trong các cơ sở sản xuất có liên quan đến nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở trang bị kiến thức rộng có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, sinh viên có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế mà mình yêu thích phù hợp với ngành nghề mình sẽ tham gia công tác sau này.
Ngày gửi: 24/03/2009 - 10:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Baby Einstein - Phát triển thông minh cho bé (19DVD)
Liên hệ gian hàng...