Cho em biết ngành marketing là ngành gì?

Cho em biết ngành marketing là ngành gì?
 |  Xem: 10.859  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/03/2009 - 11:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ngành marketing đào tạo chuyên viên có kiến thức về kinh tế và kiến thức marketing. Kiến thức marketing ở đây là có kiến thức thị trường, thông tin sản phẩm (chiến lược sản phẩm, tiếp thị, phân phối… để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng). Đây là ngành đang thu hút nhân lực.
Ngày gửi: 24/03/2009 - 11:15

Ngành marketting là ngành có những kiến thức và kỹ năng sau:

-Kiến thức

+        Có kiến thức cơ bản về Kinh tế-Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học tập nâng cao trình độ và kiến thức chuyên ngành marketing như: tâm lý khách hàng, nghiên cứu marketing, quản trị bán hàng, quảng cáo và tiếp thị, quản trị marketing, quản trị thương hiệu, marketing quốc tế, marketing công nghiệp, marketing ngân hàng;

-Kỹ năng

+        Phân tích môi trường kinh doanh, nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược, chương trình marketing;

+        Tổ chức nghiệp vụ bán hàng;

+        Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh; Chăm sóc khách hàng;

+        Soạn thảo văn bản, chương trình, kế hoạch marketing;

+        Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng;

+        Thiết kế chương trình quảng cáo;

+        Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm.

-Thái độ

+        Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

+        Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+        Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

+        Đảm nhận các công việc về trong các cơ quan và tổ chức nhà nước về quản lý thị trường, quản lý xuất nhập khẩu, thương mại;

+        Làm việc trong phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng (PR), phòng quảng cáo tiếp thị…;

Ngày gửi: 24/02/2011 - 14:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Marketing failures - sự thật về những thất bại trong tiếp thị sản phẩm
Liên hệ gian hàng...
Marketing du kích trong 30 ngày
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)