Điểm chuẩn đại học nông nghiệp 1 hà nội la bao nhiêu?

điểm chuẩn đại học nông nghiệp 1 hà nội là bao nhiêu?
Xem kết quả phiếu:
hỏi đáp
(Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn)
0%0
100%1
Tổng cộng: 1 phiếu
* Chú ý: Bạn phải đăng nhập mới được phép bỏ phiếu.
 |  Xem: 26.020  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/03/2009 - 19:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

điểm trúng tuyển là 15 bạn ạ
Ngày gửi: 31/03/2009 - 19:58
Trả lời