Tôi đang cần soạn giáo án môn tin học tiểu học. Vậy ai có đầy đủ bộ giáo án 3 khối 3, 4, 5 xin gửi cho tôi. Xin cám ơn!

 |  Xem: 4.573  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/06/2009 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể lên http://violet.vn hoặc http://baigiang.bachkim.vn/ để tham khảo các bài giảng
Ngày gửi: 23/06/2009 - 19:07
Xin giao an tin cap tieu hoc
Ngày gửi: 12/12/2009 - 07:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.