Tôi đang cần soạn giáo án môn tin học tiểu học. Vậy ai có đầy đủ bộ giáo án 3 khối 3, 4, 5 xin gửi cho tôi. Xin cám ơn!

 |  Xem: 4.621  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/06/2009 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn có thể lên http://violet.vn hoặc http://baigiang.bachkim.vn/ để tham khảo các bài giảng
Ngày gửi: 23/06/2009 - 19:07
Xin giao an tin cap tieu hoc
Ngày gửi: 12/12/2009 - 07:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)