Xin bài giảng : Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" hình học lớp 7?

Cầu cứu: mọi người cho mình xin video hoặc Flash để minh học cho bài giảng: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông" hình học lớp 7

 |  Xem: 1.001  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/11/2012 - 13:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tam giác vuông
2 cạnh góc vuông
cạnh huyền- góc nhọn
góc nhọn - cạnh góc vuông
cạnh huyền - cạnh góc vuông..

Ngày gửi: 22/02/2013 - 13:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Mô hình cấu tạo Gan người
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)