Điều 135 bộ luật tố tụng hình sự

điều 135 bộ luật tố tụng hình sự
 |  Xem: 4.810  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 10/02/2009 - 10:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Ngày gửi: 10/02/2009 - 10:59
. Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 quy định:

"1. Việc lấy lời khai người làm chứng được tiến hành tại nơi tiến hành điều tra hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó.

2. Nếu vụ án có nhiều người làm chứng thì phải lấy lời khai riêng từng người và không để cho họ tiếp xúc với nhau trong thời gian lấy lời khai.

3. Trước khi lấy lời khai, điều tra viên phải giải thích cho người làm chứng biết quyền và nghĩa vụ của họ. Việc này phải được ghi vào biên bản.

4. Trước khi hỏi về nội dung vụ án, điều tra viên cần xác minh mối quan hệ giữa người làm chứng với bị can, người bị hại và những tình tiết khác về nhân thân của người làm chứng. Điều tra viên cần yêu cầu người làm chứng kể hoặc viết lại những gì mà họ biết về vụ án, sau đó mới đặt câu hỏi. Không được đặt câu hỏi có tính chất gợi ý...".
Ngày gửi: 10/02/2009 - 15:48
Bổ sung thêm câu trả lời của bạn ở trên.( Điều 135 : Lấy lời khai làm chứng )
5 - Khi lấy lời khai của người làm chứng dưới 16 tuổi phải mời cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khác hoặc thầy giáo, cô giáo của người đó tham dự.
6- Trong trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể lấy lời khai người làm chứng. Việc lấy lời khai của người làm chứng được tiến hành theo theo quy định tại Điều này.
Ngày gửi: 10/02/2009 - 18:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bộ luật tố tụng hình sự
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)