Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật đúng hay sai?

 |  Xem: 25.997  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/02/2009 - 10:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đúng là bài thơ Tức cảnh Pắc Bó của Hồ Chí Minh được viết theo thể thơ Đường Luật Thất ngôn tứ tuyệt (bốn câu, mỗi câu bảy chữ).
Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ. rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Ngày gửi: 12/02/2009 - 13:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tục thờ cúng của người Việt
Liên hệ gian hàng...
Đức giáo hoàng benedict xvi - vén màn bí mật về việc bầu chọn đức benedict xvi và tìm hiểu đường lối chính sách của vị tân giáo hoàng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)