Nước united stater ở châu lục nào nhỉ?

Nước united stater ở châu lục nào nhỉ?
 |  Xem: 8.610  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/03/2009 - 15:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầy đủ là United States of America (USA), nước Mỹ (Hoa Kỳ) thuộc châu Mỹ (Bắc Mỹ)
Ngày gửi: 01/03/2009 - 16:50
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)