Nước united stater ở châu lục nào nhỉ?

Nước united stater ở châu lục nào nhỉ?
 |  Xem: 8.007  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 01/03/2009 - 15:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đầy đủ là United States of America (USA), nước Mỹ (Hoa Kỳ) thuộc châu Mỹ (Bắc Mỹ)
Ngày gửi: 01/03/2009 - 16:50
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.