Giải bài tập logic hoc!

1 cái cầu chỉ tải được 1 người & 1 quả bóng.Nhưng có 1 người mang theo 2 quả bóng.Người đó đi qua được chiếc cầu.Vì người đó trong khi đi qua chiếc cầu đã chuyền từng quả bóng sao cho trong tay lúc nào cũng chỉ có 1 quả bóng.

-Cho biết người đó có qua được cầu không?
-Cho biết câu chuyện trên có gì sai không?
-Nếu sai thì sai ở luận đề,luận cứ hay luận chứng?
-Nêu quy tắc & sai lầm đã phạm phải?

Bạn nào làm được giải hộ mình nhé!thanks.
 |  Xem: 7.234  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/06/2009 - 22:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Suy nghĩ nát óc để giải sao?
Phần thưởng là gì nhỉ

Ngày gửi: 20/06/2009 - 10:10
Sao lại phải phiền phức như thế nhỉ. chỉ cần cách đơn giản anỳ thôi mà. llần1 đi sang và mang theo 1 quả bóng. sang đến nơi thì để 1 quả bóng ở bên này. sau đó quay lại bên kia mang nốt quả bóng còn lại. thế là xong. ok.
tất nhiên người này có qua được cầu.
câu truyện trên sai ở chỗ là lòng vòng , ko tìm được cách đi nhanh nhất.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 11:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy in A460 Bãi Bằng vỏ xanh tem
Liên hệ gian hàng...
Giấy Bãi Bằng A4 ĐL 60 - Vỏ xanh có tem
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)