Giải bài tập logic hoc!

1 cái cầu chỉ tải được 1 người & 1 quả bóng.Nhưng có 1 người mang theo 2 quả bóng.Người đó đi qua được chiếc cầu.Vì người đó trong khi đi qua chiếc cầu đã chuyền từng quả bóng sao cho trong tay lúc nào cũng chỉ có 1 quả bóng.

-Cho biết người đó có qua được cầu không?
-Cho biết câu chuyện trên có gì sai không?
-Nếu sai thì sai ở luận đề,luận cứ hay luận chứng?
-Nêu quy tắc & sai lầm đã phạm phải?

Bạn nào làm được giải hộ mình nhé!thanks.
 |  Xem: 7.105  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 19/06/2009 - 22:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Suy nghĩ nát óc để giải sao?
Phần thưởng là gì nhỉ

Ngày gửi: 20/06/2009 - 10:10
Sao lại phải phiền phức như thế nhỉ. chỉ cần cách đơn giản anỳ thôi mà. llần1 đi sang và mang theo 1 quả bóng. sang đến nơi thì để 1 quả bóng ở bên này. sau đó quay lại bên kia mang nốt quả bóng còn lại. thế là xong. ok.
tất nhiên người này có qua được cầu.
câu truyện trên sai ở chỗ là lòng vòng , ko tìm được cách đi nhanh nhất.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 11:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy in A460 Bãi Bằng vỏ xanh tem
Liên hệ gian hàng...
Giấy Bãi Bằng A4 ĐL 60 - Vỏ xanh có tem
Liên hệ gian hàng...