Học theo tín chỉ là gì??

Năm nay trường em áp dụng học theo tín chỉ. Nhưng em vẫn chưa biết rõ học theo kiểu này nó như thế nào. Có ai biết thì cho em câu trả lời với nhé. Thanks!!
 |  Xem: 17.208  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 03/10/2009 - 02:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lí thuyết; 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lí thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được 1 tín chỉ, sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Đối với những chương trình, khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành 1 tín chỉ.

Học tín chỉ nghĩa là bạn được phép tự lựa chọn chương trình học cho mình, miễn sao đáp ứng đủ số tín chỉ với ngành học đó, là bạn có thể tốt nghiệp. Học niên chế thì mỗi học kì, trường sẽ đưa ra thời khóa biếu, và bắt buộc bạn phải học theo đúng thời khóa biểu đó. Học tín chỉ, bạn tự đề ra thời khóa biểu cho mình, học giảm bớt số môn trong 1 kì, hoặc học vượt, đều là do bạn quyết định. Học tín chỉ, bạn có thể ra trường sớm hơn các bạn cùng khóa nếu bạn đăng kí học vượt.

Tuy nhiên, tín chỉ có nhược điểm mà nhiều sinh viên không thích, đó là tính điểm theo hệ 4 chứ không phải hệ 10, gây thiệt thòi cho nhiều sinh viên. Bạn được 9 điểm, được quy thành 4. Bạn được 10 điểm, cũng quy ra thành 4, nên nói chung nhiều người không thích.
Ngày gửi: 03/10/2009 - 08:29
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của trai_ha_noi.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)