Cách xếp loại học lực của học sinh trung học phổ thông

Cho mình hỏi cách xếp loại học lực của học sinh THPT là như thế nào? (Chẳng hạn như để học lực khá thì các môn học phải như thế nào, hoc lực trung bình thì như thế nào) (ở cả lớp phân ban và không phân ban), giúp mình nha
 |  Xem: 3.361  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/12/2009 - 15:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không biết bây giờ chế độ giáo dục của Việt Nam thế nào chứ hồi mình còn học cấp 3 (năm nay mình vừa tốt nghiệp đại học) học lực được đánh giá như sau:
1.Giỏi (tổng kết các môn từ 8,0 trở lên và không có môn nào điểm dưới 6,5)
2. Khá (tổng kết các môn từ ngưỡng 6,5 đến dưới 8,0 và không có môn nào điểm dưới 5,0)
3. Trung bình (tổng kết điểm các môn từ 5.0 đến dưới 6,5)
4. Kém ( tổng kết các môn dưới 5,0)
Ngày gửi: 24/12/2009 - 21:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảng thông báo
400.000 ₫
Bấm lỗ trung - hiệu Genmes
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)