Qua các tác phẩm "đây thôn vĩ dạ" và "tràng giang" em hãy nêu quan điểm của mình về tình yêu quê hương đất nước

Mọi người giúp mình với nha mình đang kần gấp lắm.không kịp nộp thì mình chìt mầt.
 |  Xem: 2.244  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/02/2010 - 12:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tự động não mà làm đi bé. Suy nghĩ đi, như thế mới khôn đc chứ! Văn học giúp phát triển tư duy đối đáp, ứng sử đấy
Ngày gửi: 23/02/2010 - 13:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảng vẽ dạ quang
Liên hệ gian hàng...
Giấy note 2x3 dạ quang
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)