Ví dụ ý nghĩa phương pháp luận của bản thân về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ?

Vi du y nghia phuong phap luan cua ban than ve moi quan he giua vat chat va y thuc

 |  Xem: 17.415  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/12/2011 - 09:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm theo chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức?
Trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn đòi hòi phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo khách quan; đồng thời phát huy tính năng động chủ quan:
Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan: là xuất phát từ tính khách quan của vật chất, có thái độ tôn trọng hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật; nhận thức và hành động theo quy luật khách quan. Trong nhận thức và hành động, con người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề ra biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở, phương tiện.
Phát huy tính năng động chủ quan: là phát huy vai trò tích cực, năng động, sáng tạo của ý thức và nhân tố con người trong việc vật chất hóa tính tích cực, năng động, sáng tạo ấy. Điều này đòi hỏi con người phải tôn trọng tri thức khoa học, mặt khác phải tích cực học tập, nghiên cứu để làm chủ tri thức khoa học; đồng thời phải tu dưỡng rèn luyện bản thân mình về đạo đức, ý chí, nghị lực.

Ngày gửi: 12/01/2012 - 15:17

Vật chất quyết định ý thức mà. Từ nhu cầu vật chất mà quyết định ý thức. Ví dụ: Người muốn đủ ăn thì làm vừa vừa để kiếm tiền đủ xài. Người muốn giàu có, thừa mứa vật chất thì có ý thức vươn lên mãnh liệt. Người không ham muốn thì không làm gì cả.
Ý thức điều khiển vật chất: Ý thức kiếm tiền mãnh liệt sẽ giúp người ta có thể tạo ra nhiều vật chất hơn.
Hiểu mối quan hệ ý thức và vật chất sẽ khiến xã hội phát triển hơn. Dùng vật chất để khơi dậy ý thức. Dùng ý thức để tạo ra nhiều của cải vật chất. 
Trước đây tư tưởng cào bằng khiến cho xã hội kém phát triển. Đi ngược lại các quy luật của tự nhiên mà các học giả cổ hủ lười lao động cố bám lấy để có cái ăn.
Giờ xã hội phát triển, các mô hình kinh tế chính trị đều hướng tới một sự hòa hợp lợi ích của cá nhân và cộng đồng. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Không làm chết đói. Đó mới là đúng đắn.

Ngày gửi: 17/12/2012 - 14:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Giấy than Cửu Long A4 - xanh
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(9 lượt cảm ơn)
(6 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)