Đặc điểm nào của nền kiinh tế tập trung quan liêu bao cấp làm triệt tiêu yếu tố tị trường?

 |  Xem: 2.342  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/05/2012 - 20:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là cơ chế có những đạc điểm sau:
Thứ nhất :nhà nước quản ly nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới.các doanh nghiệp làm ăn lỗ thì nhà nươc bù lãi thì nhà nước thu
Thứ hai :cac cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt dông sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại ko chiu trach nhiẹm về vât chất và pháp lý dối với các quyết định của mình
Thứ ba :quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ chỉ là hình thức quan hệ hiện vật là chủ yếu.nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ "cấp phát -giao nộp"
Thứ tư :bộ máy quản lý cồng kềnh nhiều cấp trung gian hoat đông kém hiệu quả sinh ra quan liệu phong cách cửa quyền nhưng lai dược hưởng quyền lợi cao hơn người lao động...
Chế độ bao cấp đã trở thành vật cản lớn trên con dương phát triển của nước ta kéo nước ta đi lùi suốt 20 năm trời và đã đặt ra một tình thế cho đât nước thời bấy giờ là "đổi mới hay là chết"
Thế đấy bạn chế độ quan liêu bao cấp đã trở thành một thời kì đen tối trong lịch sử VN

Ngày gửi: 30/05/2012 - 15:12

mih` muốn hỏi đặc điểm nào triệt tiêu cơ..chứ ko hỏi là nêu các đặc điểm :(

Ai bít chỉ giùm vs..

Ngày gửi: 31/05/2012 - 23:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bấm kim trung Deli 391 (60 tờ)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)