Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
2 thành viên trả lời
huongcute kimlongkhanh Trả lời cuối cùng: 17/12/2008
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

6 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Hội nghị trung ương lần thứ 1 diễn ra khi nào ?

   Nguyen Thi Huyen Trang 17/12/2008 - 09:51

   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   2384
   Trả lời (2)

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   Anh Huong Dao

   17/12/2008 - 09:52
   tháng 3 / 1951 !
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   Kim

   20/12/2008 - 16:00
   Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930)
   Tháng 4-1930, đồng chí Trần Phú sau thời gian học tập ở Liên Xô đã trở về nước hoạt động. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Trần Phú tham gia Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công cùng Ban Thường vụ Trung ương chuẩn bị Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương và dự thảo bản Luận cương chính trị.
   Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), do đồng chí Trần Phú chủ trì, đã thông qua Nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, dự thảo Luận cương chính trị của Đảng, Điều lệ các tổ chức quần chúng. Theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức của Đảng, trong đó có Trần Phú, Nguyễn Trọng Nhã, Trần Văn Lan, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Đức Trì*,... Ban Thường vụ Trung ương gồm có Trần Phú, Ngô Đức Trì và Nguyễn Trọng Nhã. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư.
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm