Giá trị thặng dư trong kinh tế chính trị định nghĩa chính xác là ntn ?

 |  Xem: 4.600  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Là bộ phận giá trị dôi ra ngoài giá trị sức lao động do nhân công tạo ra và thuộc quyền sở hữu của người chủ vốn. Giá trị thặng dư là nguồn thu nhập cơ bản của các nhà tư bản, là cơ sở của toàn bộ các quan hệ tư bản chủ nghĩa. Vì vậy cho nên giá trị thặng dư là mục đích quyết định của sản xuất tư bản chủ nghĩa
Ngày gửi: 22/12/2008 - 10:18
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Băng dính trong 2cm 50ya (100103)
Liên hệ gian hàng...
Băng dính trong 2cm 80ya (100104)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
Quảng cáo