Chết lâm sàng là chết như thế nào?

 |  Xem: 3.588  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 05/04/2009 - 16:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Theo mình thì Trong từ "chết lâm sàng" thì có nghĩa là chết tạm thời, mọi hoạt động cơ thể đều ngừng lại...
Ngày gửi: 05/04/2009 - 16:14
theo mình thì hiểu 1 cách đơn giản "chết lâm sàng" là mọi bộ phận của cơ thể ngưng hoạt động như ngưng thở, tim ngừng đập...ngay lúc đó, nhưng cũng có thể cứu được như hô hấp nhân tạo, ép tim...nếu khi đó mà không được nữa là... chết thật.
Ngày gửi: 05/04/2009 - 17:28
chết ko biết gì cả,chết giả đó mà,nghĩa là mới chết nhưng có thể cứu được
Ngày gửi: 05/04/2009 - 18:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dập ghim Deli 25 tờ/50pcs (040000)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)