Tại sao có dòng hải lưu trên biển và đại dương ??

 |  Xem: 3.309  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 03/12/2008 - 15:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Hải lưu trên biển ngoài dòng do gió, do thủy triều còn một kiểu dòng rất quan trọng có quy mô hành tinh là do sự chênh lệch nhiệt độ. Ở xích đạo nhận được nhiều nhiệt từ mặt trời hơn, đại dương bị đốt nóng hơn nên tỷ trọng của nước biển ở đây nhẹ hơn và ngược lại đối với các vùng cực và gần cực. Sự chênh lệch tỷ trọng này dẫn đến sự hình thành các dòng hải lưu mà hướng chảy của chúng phụ thuộc rất nhiều yếu tố như sự phân bố các lục địa, địa hình. Nhưng nói chung là dòng hải lưu ấm nóng chảy từ xích đạo về hai cực và dòng hải lưu lạnh chảy từ hai cực về xích đạo.
Ngày gửi: 03/12/2008 - 16:00
Dong hai luu la chuyen dong truc tiep, lien tuc va tuong doi on dinh cua nuoc bien . Cac dong hai luu co the luu thong tren mot quang duong dai hang ngan kilomet . Cac dong hai luu be mat noi chung duoc luu thong boi gio va co xu huong chay theo cac xoan oc cung chieu kim dong ho o bac ban cau va nguoc chieu kim dong ho o nam ban cau do hieu ung Curiolis . Trong cac dong hai luu chuyen dong boi gio thi hieu ung xoan oc Ekman lam cho dong chay tao ra mot goc nao do so voi huong gio . Cac dong hai luu sau duoc luu thong do cac do chenh lech ( gradient ) cua mat do va nhiet do . Luan chuyen nhiet muoi hay con duoc goi la " bang tai dai duong " duoc dung de chi cac dong hai luu sau chay trong luu vuc duoi day cac dai duong . Cac dong luu chuyen nay chay sau duoi day bien va do do kho phat hien va doi khi con duoc goi la cac con song ngam duoi day bien .
Ngày gửi: 09/12/2008 - 14:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lịch Bloc Đại Đặc Biệt 002
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(17 lượt cảm ơn)
Quảng cáo