Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh?

 |  Xem: 5.950  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 19/01/2009 - 08:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Hệ Mặt Trời (cũng được gọi là Thái Dương Hệ) là một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời, gồm 8 hành tinh chính quay xung quanh, 7 trong số các hành tinh này có vệ tinh riêng của chúng, cùng một lượng lớn các vật thể khác gồm các hành tinh lùn (như Diêm Vương Tinh), tiểu hành tinh, sao chổi, bụi và plasma.
Từ trong ra ngoài, Hệ Mặt Trời gồm

* Mặt Trời
* Các hành tinh là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.
* Ba hành tinh lùn là Ceres, Diêm Vương Tinh và Eris (được chính thức xếp loại hành tinh lùn kể từ tháng 8 năm 2006).
* Ngoài cùng là Vòng đai Kuiper và Đám Oort.
Ngày gửi: 19/01/2009 - 08:44
Có 9 hành tinh không ngừng chuyển động quanh Mặt trời, chúng cùng với Mặt trời tạo thành hệ Mặt trời.
Ngày gửi: 23/01/2009 - 11:47
cau nạ` don gjan~ thui . hjen. naj coa' 5 hanh` tinh : thay? , hoa? moc. dat', tho? .con` tjnh' lun ngọa` he. mat. troi` nua~ thj` coa' den 3 hanh` tjnh :hai? vuong , thjen vuong,djem vuong ,nhung hjen nay chj? con` 2 hanh tjnh ngoai` he. mat. troi` vi sao djem vuong tjnh da~ dc cac' nha` khoa hoc hoi. thjen van quoc' te' tu`djem vuong tjnh ra thoi ko dc koi la` hanh` tinh thu' 9 nua~ vj` noa' o? qua' xa , nho? va`ko coa' quy~ doc. on? djnh .noi' chung hjen nay chj? kon` 8 hanh` tinh thui ban oi
Ngày gửi: 02/02/2009 - 21:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo