Cân được phát minh đầu tiên bởi các cư dân:

 |  Xem: 5.088  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/07/2009 - 15:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cân đc phát mình (khoảng 3500 tr. CN) Khoảng 3500 trước CN, để cân lúa mì hoặc vàng, người Ai Cập đã sử dụng cân hai đĩa treo trên một tay đòn.
Ngày gửi: 22/07/2009 - 15:31
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo