Vì sao tháng 2 lại có 28 ngày(năm nhuận là 29 ngày) trong khi các tháng khác trong năm đều có 30 hoặc 31 ngày?

 |  Xem: 42.149  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 22/02/2008 - 18:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Vì những năm 46 trước Công nguyên, thống soái La Mã Julius César khi định ra lịch dương, quy định ban đầu là mỗi năm có 12 tháng, tháng lẻ là tháng đủ, có 31 ngày; Tháng chẵn là tháng thiếu, có 30 ngày. Tháng 2 là tháng chẵn lẽ ra cũng phải có 30 ngày. Nhưng nếu tính như vậy thì một năm không phải có 365 ngày mà là 366 ngày. Do đó phải tìm cách bớt đi một ngày trong một năm.

Vậy thì bớt đi một ngày trong tháng nào?

Lúc đó, theo tập tục của La Mã, rất nhiều phạm nhân đã bị xử tử hình, đều bị chấp hành hình phạt vào tháng 2, cho nên mọi người cho rằng tháng đó là tháng không may mắn. Trong một năm đã phải bớt đi một ngày, vậy thì bớt đi một ngày trong tháng 2 , làm cho tháng không may mắn này bớt đi một ngày là tốt hơn. Do đó tháng 2 còn lại 29 ngày, đó chính là lịch Julius.

Sau này, khi Augustus kế tục Julius César lên làm Hoàng đế La Mã. Augustus đã phát hiện ra Julius César sinh vào tháng 7, theo lịch Julius thì tháng 7 là tháng đủ, có 31 ngày, Augustus sinh vào tháng 8, tháng 8 lại luôn là tháng thiếu, chỉ có 30 ngày. Để biểu thị sự tôn nghiêm như Julius César, Augustus đã quyết định sửa tháng 8 thành 31 ngày. Đồng thời cũng sửa lại các tháng khác của nửa năm sau. Tháng 9 và tháng 11 ban đầu là tháng đủ thì sửa thành tháng thiếu. Tháng 10 và tháng 12 ban đầu là tháng thiếu sửa thành tháng đủ. Như vậy lại nhiều thêm một ngày, làm thế nào đây? Lại lấy bớt đi một ngày trong tháng 2 không may mắn nữa, thế là tháng 2 chỉ còn 28 ngày.

Hơn 2.000 năm trở lại đây, sở dĩ mọi người vẫn tiếp tục dùng cái quy định không hợp lý này chỉ vì nó là một thói quen. Những người nghiên cứu lịch sử trên thế giới đã đưa ra rất nhiều phương án cải tiến cách làm lịch, họ muốn làm cho lịch được hợp lý hơn.
Ngày gửi: 22/02/2008 - 18:56
Lịch chúng ta dùng bây giờ do người Lamã lập ra. 1 năm có 365 ngày, năm nhuận có 366 ngày. Người ta chia số ngày trong 12 tháng cách nhau như sau : 31-30-31-30-31-... cộng vào là 366 ngày (năm nhuận). Năm không nhuận thì người ta lấy bớt 1 ngày của tháng 2 đi còn 29 vì ở Lamã người ta hành hình các tử tù vào tháng 2, tháng 2 gọi là tháng đau buồn và người ta muốn nó ngắn lại.
Sau đó có 1 vị vua Lamã có ngày sinh vào tháng 8, tháng 8 lại chỉ có 30 ngày nên ông đã yêu cầu sửa lại lịch để tháng 8 của ông có 31 ngày và cắt ngắn bớt 1 ngày của tháng đau buồn tức là tháng 2 để đắp vào đó.
Từ đó đến nay tháng 2 có 28 ngày (năm nhuận có 29 ngày)
Ngày gửi: 22/02/2008 - 18:56
Bổ sung 1 tẹo cho câu của QCC là lịch dương được phân thành hai loại: tháng đủ và tháng thiếu, tháng đủ có 31 ngày, tháng thiếu chỉ có 30 ngày.Julius César khi định ra lịch dương, quy định ban đầu là mỗi năm có 12 tháng, tháng lẻ là tháng đủ, có 31 ngày; Tháng chẵn là tháng thiếu, có 30 ngày. Tháng 2 là tháng chẵn lẽ ra cũng phải có 30 ngày. Nhưng nếu tính như vậy thì một năm không phải có 365 ngày mà là 366 ngày. Do đó phải tìm cách bớt đi một ngày trong một năm. Vậy thì bớt đi một ngày trong tháng 2 , làm cho tháng không may mắn này bớt đi một ngày là tốt hơn. Do đó tháng 2 còn lại 29 ngày, đó chính là lịch Julius.
Sau này Augustus kế tục Julius César lên làm Hoàng đế La Mã, Augustus sinh vào tháng 8 là tháng thiếu chỉ có 30 ngày, nên ông quyết định lấy một ngày ở tháng 2 đưa xuống tháng 8 và .đặt tên nó là August. Do vậy, mà tháng 2 lại chỉ còn 28 ngày, còn tháng 8 có 31 ngày bằng tháng 7, tháng của Julius.
Do hám danh và tự đề cao mình như vậy mà trong lịch có 3 tháng liền nhau (tháng 7, 8, 9) có 31 ngày. Để giải quyết điều không ổn đó, Augustus lấy một ngày của tháng 9 đưa sang tháng 10, và lấy một ngày của tháng 11 dời xuống tháng 12. Vì thế dương lịch mà ta đang dùng có 7 tháng mỗi tháng có 31 ngày là các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Năm dương lịch nhuận chỉ nhuận có 1 ngày mà thôi và quy ước bổ sung vào cuối tháng 2.
Ngày gửi: 22/02/2008 - 18:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Hệ thống làm mát công nghiệp
Liên hệ gian hàng...
JOĂNG QUY LÁT DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo