Cho ví dụ về lượng và chất?

cho 2 ví dụ : lượng chưa đủ nhưng ép có sự thay đổi về chất.không chủ động thực hiện bước nhảy khi đã có thời cơ và đủ điều kiện

 |  Xem: 7.442  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 21/10/2012 - 19:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Chào bạn!
Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời ngắn gọn như sau:
Mọi sự vật đều là sự thống nhất giữa lượng và chất, sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy; chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới. Quá trình tác động đó diễn ra liên tục làm cho sự vật không ngừng phát triển, biến đổi.
Sự vận động và phát triển của sự vật bao giờ cũng diễn ra bằng cách tích lũy dần dần về lượng đến một giới hạn nhất định, thực hiện bước nhảy để chuyển về chất và việc học tập của sinh viên chúng ta cũng sẽ không thể nằm ngoài điều đó. Để có một tấm băng Đại học chúng ta phải tích lũy đủ số lượng các học phần và để học phần có kết quả tốt chúng ta cần phải tích lỹ đủ sống lượng đơn vị học trình của các môn học. Như vậy các kỳ thi có thể coi thời gian học là độ, các kỳ thi là các điểm nút và kết quả kỳ thi đạt yêu cầu là bước nhảy, bởi kết quả kỳ thi tốt - bước nhảy là sự kết thúc một giai đoạn tích lỹ tri thức trong quá trình học tập rèn luyện của chúng ta.
Do đó, trong hoạt động nhận thức, hoạt động học tập sinh viên phải biết từng bước tích lũy về lượng (tri thức) để làm biến đổi về chất (Kết quả học tập) theo quy luật. Cũng như trong hoạt động của mình ông cha ta chẳng thường có câu "tích tiểu thành đại". "năng nhặt, chặt bị" đó sao?
Những việc làm vĩ đại của con người bao giờ cũng là sự tổng hợp của những việc làm bình thường của con người đó. Quy luật này giúp chúng ta tránh được tư tưởng chủ quan trong học tập và trong hoạt động thực tiễn hằng ngày.
Chúc bạn thành công!

Ngày gửi: 02/08/2013 - 15:48

a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất
Ví dụ:
+ Trong tự nhiên:
- Nước đun sôi tới điểm nút 100°C thì bốc thành hơi. Nếu hạ nhiệt độ 0°C thì nước lỏng thành nước đá.
- Bảng tuần hoàn Menđêlêep chỉ rõ sự đa dạng về chất của các nguyên tử phụ thuộc vào số lượng hạt proton có trong hạt nhân. Khi số proton tăng hay giảm thì nguyên tử trở thành nguyên tử của nguyên tố khác.

+ Trong xã hội:
Trong XH TB , sự tích lũy đồng tiền đến mức có thể mua tư liệu sản xuất, thuê công nhân để bốc lột sức lao động thì người giàu sẽ trở thành nhà TB.

b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng.
VD: Sự biến đổi chất từ một học sinh thành sinh viên

Ngày gửi: 02/08/2013 - 15:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo