Hướng phấn đấu của bản khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS HCM

 |  Xem: 16.681  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/03/2013 - 10:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Là đoàn viên em sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên; luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Ngày gửi: 18/03/2013 - 13:45
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Kẹp tôn đứng tự  khóa - Lifting Clamp
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(15 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn